ท่านั่งที่ถูกต้องเวลาต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์

ท่านั่งที่ถูกต้องเวลาต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์

หลังจากได้รู้รสชาติของการที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้ว ทำให้เราใส่ใจกับตัวเองมากขึ้น โดยปกติแล้วต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์นานๆ เลยไปหาท่านั่งที่ถูกต้องมา ได้ตามนี้