Tag: job

  • สมัครงาน Emeritis

    สมัครงาน Emeritis

    Emeritis เป็นบริษัท SAP Consultanting ที่เชี่ยวชาญด้าน HR ผมได้มีโอกาศไปสมัครงานที่นี่เพราะ linkedin เห็นว่าเค้ากำลังขยายฐานในประเทศไทย เลยประกาศรับสมัคร SAP Technical

  • สมัครงาน Deloitte

    สมัครงาน Deloitte

    คราวนี้จะมาเล่าประสบการณ์การสมัครงานด้าน SAP ที่ Deloitte Consulting ให้ฟังครับ