Tag: japan

  • ซื้อซิมที่ญี่ปุ่น

    ซื้อซิมที่ญี่ปุ่น

    ใครมาญี่ปุ่นแล้วไม่ได้คิดเรื่องโทรสับมา หวังว่าเค้าจะมีขายซิม เติมเงิน แล้วใช้อินเตอร์เน็ทเหมือนบ้านเราอาจผิดหวังได้ เพราะที่นี่ การซื้อซิมมาใช้ชั่วคราวค่อนข้างหายากเหมือนกัน

  • ตึกม่วง (Takeya Building) & ข้าวแกงกระรี่ Go Go Curry

    ตึกม่วง (Takeya Building) & ข้าวแกงกระรี่ Go Go Curry

    Takeya Building หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ตึกม่วง” (เพราะมันม่วงจริงๆ) เป็นที่ชอปปิ้งแห่งนึงในญุี่ปุ่น ที่เค้าว่าของถูก ของเยอะ ไปดูกันค้าบ