Tag: facebook

  • Facebook Platform : The Graph API

    Facebook Platform : The Graph API

    หลังจากที่เล่น Facebook มานาน เราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงของ Facebook กันเรื่อยๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ Facebook คือ การที่ Facebook ทำตัวเองให้เป็น Platform ไม่ใช่แค่ Social Network อย่างเดียว วันนี้เราจะมาศึกษา Facebook Graph API กันครับ Facebook มองว่า สิ่งต่างๆใน Facebook ตั้งแต่ User, รูปภาพ, กิจกรรม, Wall Post ฯลฯ เป็น จุดจุดหนึ่งในกราฟ ของ Facebook แล้ว Facebook Graph API ก็คือ API ที่นักพัฒนา สามารถนำมาใช้ เพื่อเชื่อมโยง กราฟเข้าหากัน หรือดึงข้อมูลในกราฟมาใช้ ทั้งภายใน และนอก…